گزارش تصویری چهاردهمین کنگره اتحادیه (دختران)

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان ، چهاردهمین کنگره اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان پسر با حضور مسئولین کشوری در اردوگاه باهنر برگزار شد